Engelska och dyslexi

Pojke med bok
Engelska är ett språk där stavning och uttal skiljer sig väldigt mycket åt. Det kan göra att personer med dyslexi har svårt att lära sig det skrivna språket. Men det finns knep och hjälp som kan göra det lättare.

Ett och samma ljud kan ha många stavningar på engelska. Om man jämför med till exempel spanska eller finska så följer uttalet i dessa språk oftare stavningen.

Systematisk undervisning
Elever med dyslexi som ska lära sig engelska språket, kan ha stor hjälp av mer systematisk undervisningen, med fler repetitioner. Spsm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, säger att "explicit träning kring språkets uppbyggnad, stavningsregler och kopplingen mellan bokstäver och de olika ljuden behövs."

Muntlig styrka
En viktig sak att komma ihåg, är att personer med dyslexi i allmänhet inte har något svårigheter att förstå eller tala engelska. Problemet ligger i kopplingen mellan den fysiska texten och språkets ljud.

Film
Se filmen med Astrid Frylmark när hon pratar om sätt för att arbeta med engelskan. Filmen är från Dysleximässan 2018. https://urplay.se/program/209767-ur-samtiden-dysleximassan-2018-engelska-nar-man-inte-vill-och-kan

Undervisningsmaterial
Lärare kan använda något av följande material som är anpassat för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi:

  • Malin Holmbergs material HELP Start
  • BRAVKOD
  • Alpha to Omega
  • Astrid Frylmarks material TRUGS uppskattade lässpel på engelska .
  • Meningar och berättelser - muntliga övningar där man uppmuntrar språkutvecklingen på engelska
  • Bygga språk/engelska 

Bok
En bra bok, för både privatpersoner och lärare, om dyslexi och engelska är Susanne Sandbergs "Vägar till engelska vid läs- och skrivsvårigheter".
Boken vänder sig till engelsklärare och beskriver hur läraren kan få med sig de elever som har lite svårare att knäcka läskoden.
Vet du ingenting om dyslexi? Boken ger dig en översikt, innan den går vidare till att diskutera varför engelskan är svårare att lära sig än ett språk som till exempel svenska eller finska.
Vad bör man och vad bör man inte göra som lärare i engelska? Boken diskuterar bland annat problemet med att låta elever med läs- och skrivsvårigheter läsa en enklare kurs i engelska, med färre glosor.

Alternativa verktyg
Två viktiga alternativa verktyg för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är:

  • Rättstavningsprogram - SpellRight.
  • Talsyntes - det finns en uppsjö med olika talsyntesprogram. För mer information om appar och bra funktioner på plattor, läs här.

Om man har ett bra engelskt uttal, kan man också använda ett verktyg för diktering på engelska. På mobil och platta är detta ofta inbyggt. Till dator kan man till exempel använda Dragon Dictation.

Ett tips är också att hitta en rolig app för att lära in stavning och för att översätta mellan svenska och engelska. Leta till exempel på "Pappas appar".

Ämnen

Länkar

Dyslexiförbundets guide: Engelska och läs och skrivsvårigheter
Alpha to Omega
BRAVKOD
HELP Start
SpellRight
Pappas appar
Astrid Frylmark matrial bla.TRUGS

Relaterade artiklar

Dyslexi och engelska - a happy marriage?