Undantagsbestämmelsen /Pysparagrafen

Bild på barn i klassrum
Snart dags för betyg! Läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättning, om eleven har en funktionsnedsättning.

För många elever kan det vara omöjligt att nå upp till målen i ett visst ämne. När detta beror på elevens funktionsnedsättning, har läraren möjlighet att utgå från en undantagsbestämmelse i skollagen vid betygssättning. Undantagsbestämmelsen kallas till vardags ofta pysparagrafen.

Kravet är att funktionsnedsättningen inte är av tillfällig natur och att den hindrar eleven från att nå ett visst kunskapskrav. Bestämmelsen är till för att skapa lika förutsättningar för elever som annars inte har möjlighet att nå ett visst betyg.

  • Pysparagrafen gäller för alla ämnen.
  • Den gäller oavsett om det handlar om terminsbetyg eller slutbetyg.
  • Paragrafen är inte ett substitut för åtgärder som till exempel särskilt stöd. En elev har rätt till både särskilt stöd, och att läraren bortser från funktionsnedsättningen när betygen ska sättas.

Du kan läsa mer om bestämmelsen i skriften "Anpassningar för oss med dyslexi". I länklistan hittar du en länk till skriften i PDF-format. I länklistan hittar du också två länkar till Skolverkets hemsida respektive Facebook-sida, med information om pysparagrafen.

Slutligen, titta också på Skolverkets film om pysparagrafen.

Ämnen:

Relaterade artiklar

Anpassningar för oss med dyslexi

Länkar

Skolverkets om undantagsbestämmelsen
Skolverkets facebooksida
SPSM om pysparagrafen vid betygssättning
SPSM får Många frågor av lärare kring undantags­bestämmelsen