Klaga/Överklaga

Skollagen ger elever och föräldrar rätt att överklaga innehållet i ett åtgärdsprogram som upprättats. Det går också att överklaga rektors beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram.

Rätten gäller så länge eleven inte har nått målen eller riskerar att inte nå målen. Överklagan görs hos Skolväsendets överklagandenämnd. För den som nått målen, men som ändå vill klaga på brister i stöd eller utbildning kan göra en anmälan till Skolinspektionen.

Du som läser vid högskola eller universitet och anser att du inte får det stöd i dina studier som du har rätt till kan vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Ämnen

Länkar

Diskrimineringsombudsmannen (DO).
Skolinspektionen Kvalitetsgranskningens elever med läsoch
Högskolans ansvar
Barn- och elevombudet arbetar mot kränkningar och mobbning