Kolla in vår applista!

Bild: Ida Vestberg
I vår applista hittar du förutom appar även program till datorn. I listan hittar du program för uppläsning, för diktering (tal-till-text) och andra användbara program.

Listan är framtagen efter en enkätundersökning och intervju kring vilka appar och program personer med läs-, skriv, och räknesvårigheter föredrar. Den är uppdelad i olika kategorier, beroende på vilket hjälpmedel du söker. Den är även uppdelad efter enhet och plattform. Läs eller ladda ner listan. (Länk till dyslexi.org).

Arbetet med att ta fram listan är utfört av Ida Vestberg, som praktiserat på Dyslexiförbundet under hösten 2021.

 

Ämnen: