Körkort

Man i backspegeln
Bild: Eva Hedberg
Har du svårt att läsa? Då har du rätt till ett anpassad teoridel av körkortsprovet. Du kan få göra provet muntligt, med förlängd tid, med ljudstöd eller med tolk.

Anpassat prov

Du behöver ett intyg som beskriver dina behov, för att få göra det anpassade provet. Syftet med det är inte att sålla bort dig, utan för att provförättaren ska känna till vad det är du behöver hjälp med. De har fått utbildning om dyslexi och andra funktionshinder.

Anpassningar av provet kan innebära att på du kan få

 • lyssna på provet,
 • förlängd provtid,
 • ett muntligt prov.

I länklistan hittar du en länk till sidan där du kan ansöka om anpassningar.

De anpassade proven som Trafikverket idag använder har personer från Dyslexiförbundet och Svenska Dyslexiföreningen varit med och arbetat fram. Syftet har varit att göra det så bra som möjligt för dig.

 

Trafikskolor där du kan få extra stöd

Många trafikskolor och anpassade utbildningen för elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

På portalen korkort.nu kan du söka efter trafikskolor som ger extra stöd i ditt område. Se länklistan. På sidan:

 1. väl typ av fordon (personbil/motorcykel/moped/lastbil/buss/övriga fordon) eller yrkesförarutbildning.
 2. Välj sedan: Teoristöd - läs och skriv.

 

Utbildning på internat för personer med dyslexi

Utbildningar på internat kan göra det lättare att få ett bra stöd för den som dyslexi. Det finns på flera ställen i Sverige. Två exempel är:

 • Anpassarna körkort AB i Hedemora
 • Mellansels folkhögskola (som även har yrkesförarutbildning med extra stöd)

 

Anpassat material

Om du har läs- och skrivsvårigheter finns det till exempel:

 • Körkortsboken med ljud
 • Lättlästa körkortsboken
 • Körkortstest med ljud
 • Trafiksimulator för körkortsteori
 • Appen Ta Körkort till iPhone och Android
 • Videolektioner av körkortsteorin

 

I länklistan ligger en pdf-fil om anpassade körkortsprov. Texten är hämtat från Körkortsportalen.

Filmen ovan är från Trafikverket - Vägen till körkort.

 

Bifogat material

PDF icon anpassade_prov_korkortsportalen.pdf
PDF icon trv_fp_ansokan_forlangd_och_muntlig_for_korkort.pdf
PDF icon korkortsinformation_2017.pdf

Länkar

Vägen till körkort transportsyrelsen
Korkort.nu
Körkortsteori i mobilen
körkortshjälpen
Videolektioner av körkortsteorin