Kultur och fritid

Biobesökare
Bild: Göran Segeholm
Alla har rätt att delta i kultur- och fritidslivet. Att inte kunna läsa, skriva eller räkna obehindrat sätter emellanåt käppar i hjulet. Ett sådant tillfälle kan vara när man ska ska se textad utländsk film. Eller när man ombeds sitta som sekreterare vid

Det finns många tjänster som kan underlätta vardagen:

Talböcker
För dig som gärna läser finns möjlighet att låna talböcker på MTM (Legimus heter en tjänst för nedladdning av böcker). Genom Legimus lånar du böcker som i fysisk form finns på biblioteken.
För att komma igång med att läsa kontaktar du ditt lokala bibliotek som ger dig ett konto och visar dig hur du kan använda tjänsten.
 

Taltidningar
Många dagstidningar finns som taltidningar. De läses upp med talsyntes. För en aktuell lista över alla taltidningar se länk.
Har du frågor om taltidningar, om spelare av taltidningar eller om hur du kommer igång, kontakta Taltidningshjälpen. Se länk.
 

Talande textremsa på TV
Talande textremsa på TV finns på SVT1, SVT2 ,Kunskapskanlen ,Barnkanalen/SVT24 och SVT Play se länkar nedan

Talande textremsa på bio
Det här är en tjänst som är under utveckling. I juni 2011 gav regeringen i uppdrag till SFI (Svenska Filminstitutet) och PTS (Post- och telestyreslen) om att genomföra ett projekt för göra film på digitala biografer tillgänglig för personer med synskada och dyslexi. Nya pengar tillfördes hösten 2013.
Maj 2011 vann Dyslexiförbundet FMLS PTS innovationstävling för en idé om hur en tjänst med talande textremsa på bio ska kunna se ut. Under 2011 - 13 genomfördes projektet och en fungerande tjänst togs fram. 
 

Stationsledsagning.
Om du har problem att röra dig eller orientera dig på en främmande tågstation finns stationsledsagning att få hjälp av. Även Storstockholms lokaltrafik ingår. http://www.stationsledsagning.se/

Kostnadsfri nummerupplysning
Funktionshindrade får gratis nummerupplysning på telefonnummer 118 400. Anmäl dig på tjänstens webbplats eller ring kundservice på telefon: 020-36 46 56 (vardagar kl. 9-17)
 

Teletal/Taltjänst
Teletal är en kostnadsfri och rikstäckande tjänst för dig som behöver talstöd, minnesstöd eller anteckningshjälp.
Taltjänstär en tolkservice för bland annat den som har svårt att läsa och skriva. Tjänsten erbjuds i ett tiotal landsting.
 

Ämnen

Bifogat material

PDF icon fakta-om-taltidningen1.pdf
PDF icon 2015-5-riktlinjer-for-tillganglighet.pdf
PDF icon rattigheter_for_personer_med_las_och_skrivsvarigheter_2018.pdf

Länkar

Gratis nummerupplysning
Teletal
Legimus - talböcker
Uppläst textremsa i marknätet
Uppläst textremsa på SVT play
Taltjänst
Myndigheten för tillgängliga medier
Beslut om ökad tillgänglighet i TV
Talad textremsa och syntolkning i din smartphone
Taltidningar
Vilka dagstidningar finns som taltidning