Läs e-böcker i skolan!

Skriften "Läsa e-böcker" beskriver vad e-böcker är och hur de kan användas i undervisningen.

Den digitala tekniken går snabbt fram. E-böcker blir allt vanligare. Därmed blir det lättare att läsa för många. E-böcker går nämligen att läsa med både öron och ögon. För den som vill, går det att spela upp texten. Samtidigt kan man ha den skrivna texten framför ögonen.

Skriften "Läsa e-böcker" ger grundläggande information om e-böcker, för pedagoger. Var hittar man böckerna? Vilka olika varianter av e-böcker finns det? Skriften ger också råd om hur e-böcker kan användas i undervisningen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram skriften om e-böckerna. Det går att ladda ner texten från deras hemsida. Se länklista.

Ämnen:

Länkar

SPSM om e-böcker