Läsning

Inger Rålenius läser bok och lyssnar samtidigt på den inlästa versionen. Bild:EH
Inger Rålenius läser bok och lyssnar samtidigt på den inlästa versionen. Bild:EH
Alla sätt att läsa är bra, så länge du kommer åt innehållet i texten.

Talsyntes/Skärmläsare
En talsyntes omvandlar text på datorn till tal. Talsyntesen används oftast tillsammans med en skärmläsare som styr vad som ska läsas upp. Många program har markör som följer med i texten och andra funktioner som underlättar läsningen. De flesta talsynteser installera du i din dator, läsplatta eller smartphone, ibland finns de redan i läsplattan, men det finns även talsyntes på USB-minne. Många hemsidor har en integrerad talsyntes, bland annat på den här webbplatsen.

Scanner/OCR
Med scanner och OCR-program kan du överföra vanlig text till datorn, där du kan få den uppläst (eller möjlighet att arbeta med den i ditt ordbehandlingsprogram). Det finns scannerpennor, som löser upp den inscannade texten direkt. Vissa pennor har också översättningsfunktion. Scanner och OCR-program finns även som appar (program) att ladda ner i din smartphone. Vissa mobilmodeller och läsplattor har funktionen installerad från start.

Talböcker
Talböcker är en inläst version av en textbok. Rösten kan vara mänsklig eller syntetisk. Talböcker tas fram för personer med läshandikapp. Både produktion och användning regleras i upphovsrättslagen. Ljudböcker är rent kommersiella och kan köpas av vem som helst i vanliga handeln. Myndigheten för tillgängliga medier – MTM – har många nedladdningsbara talböcker i sitt bibliotek. Det finns möjlighet för låntagare att själva ladda ner talböcker, "egen nedladdning" eller att läsa dem direkt i Legimus (en tjänst från MTM). För att få tillgång till böckerna måste du först registrera dig på ditt lokala bibliotek. En stor del av MTM:s böcker är skönlitteratur, men där finns också faktaböcker och litteratur för studerande på högskola. Ett samlingsnamn för digitala böcker med enbart text, eller med text i kombination med ljud, bild eller film är e-böcker.

Taltidning
Taltidningen är antingen en tidning som bara produceras för att läsas upp eller en version av en papperstidningen som är uppläst med talsyntes. Alla större dagstidningar har en inläst version. Man kan få tidningen genom 1. Legimus, 2. e-post eller 3. en daisyspelare som har inbyggd Internetuppkoppling. Daisyspelaren kan man få låna från MTM.

Daisy och daisyspelare
Daisy är ett digitalt format för ljud text och bild. Formatet gör det enkelt att läsa, söka och sätta bokmärken i texten och det passar också bra för multimedia. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) framställer alla sina böcker i daisyformat. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) anpassar läromedel till daisy. Även kommersiella förlag ger ut läromedel i daisyformat.  SPSM ger bidrag till förlag som ger ut anpassade läromedel. Du kan läsa daisy på datorn med ett särskilt läsprogram. Från TPBs hemsida kan du gratis ladda ner ett enkelt läsprogram. Där säljs också ett mer avencerat läsprogram. Programmet följer med på skivan till vissa e-böcker i daisyformat. Du kan också läsa daisy i en särskild daisyspelare.

Legimus
Är ett gratis läsprogram för datormobiler eller surfplattor, och det går att ladda ner från internet. Alla som har rätt att låna talböcker kan logga in via Myndigheten för tillgängliga medier och få tillgång till alla deras böcker direkt i mobilen eller på surfplattan. För att få tillgång till tjänsten måste man först registrera sig på sitt hembibliotek.

Bifogat material

PDF icon hitta_till_talbockerna_mtm.pdf
PDF icon talbocker-i-skolan-webb.pdf
PDF icon talbocker_lana_och_las_mtm.pdf
Fil inlasta_larobocker_nov_2017.docx
PDF icon information_om_appar_dyslexi_feb_2018.pdf

Länkar

Myndigheten för tillgängliga medier MTM
Egen nedladdning av talböcker från Legimus
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Vad är en e-bok?
Bidrag till produktion av anpassade läromedel
Inlästa läromedel
Talsyntesen Tor Talk

Relaterade artiklar

Hur går det till om jag vill låna talböcker?