Läsprocessen - gener, biologi och vad vi ännu inte vet om dyslexi

Professor Ingvar Lundberg beskriver vad forskningen kommit fram till vad gäller gener och biologi och sedan också vad vi ännu saknar vetskap om.
Ämnen:

Relaterade artiklar

Läsprocessen - skrift och tolkning