Läsprocessen - skrift och tolkning

Professor Ingvar Lundberg talar om att dyslexi inte bara handlar om fonologi.

Det är mycket man ska kunna för att få bokstäverna och orden att bli till meningsfullt innehåll.

Ämnen: