Lästips att börja med

Litteratur som ger allmän kunskap om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi:

Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter i en digital värld.

Torbjörn Lundgren och Karin Ohlis
Boken utgår från författarnas tidigare bästsäljare: Vad alla bör vetaom läs- och skrivsvårigheter.
Innehållet är anpassat till en värld med datorer, surfplattor och smarta telefoner. utkom 2013

Läskpärmen
Kortfattad information om läs- och skrivsårigheter
Av Föräldraföreningen för Dyslektiska barn, Dyslexiförbundet och Svenska Dyslexiföreningen, med medel från Allmänna Arvsfonden.

En liten bok om dyslexi
Ett helhetsgrepp på problemet - från hjärnans funktion till samhällsperspektiv
Av Martin Ingvar
Natur och Kultur

En kamp om kunskap
Om de pedagogiska problem som dyslexi orsakar
Seija Wellros / Maria Wellros

Nyutgåva 2012 studentlitteratur  

När bitarna föll på plats
Författaren delar med sig av sina erfarenheter av dyslexin
Josefi Dahlberg
Ica bokförlag

Vad säger forskningen om dyslexi?
Exempel på forskning om dyslexi
Vetenskapsrådet (Ladda ner skriften som pdf via länken i länklistan.)

Filmen En värld av möjligheter
En film i två delar om Tess och Lisa, som båda har dyslexi
Av Föräldraföreningen för  Dyslektiska barn, Dyslexiförbundet FMLS och Svenska Dyslexiföreningen, med medel från Allmänna Arvsfonden.

Bifogat material

PDF icon appelbokensaljblad.pdf
PDF icon vad_sager_forskningen_om_dyslexi.pdf
PDF icon lista_pa_bocker_i_var_webshopen_2019.pdf

Länkar

Läsk-pärmen
En liten bok om dyslexi
En kamp om kunskap
Se vår Webshop många bra böcker och infomaterial .
Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter i en digital värld