Matematik

Flicka framför kulram
Bild: Eva Hedberg
Den som har specifika räknesvårigheter lägger ner mycket energi på enkel räkning och får mindre kraft åt att lösa det verkliga problemet. Därför är det viktigt att skolan tillåter hjälpmedel. Matematik är så mycket mer än att vara snabb på de fyra räknesä

Hjälp att visualisera tal och mängder
Elever med svårigheter att uppfatta tal och mängder kan behöva verktyg som gör att tal och siffror blir konkreta. Exempel är kulram, abakus, tallinje, pärlstavar, räknestavar, pengar, måttband och våg. En modern abakus är Babakusen, som snarast är en kombination kulram och räknesticka. Tärningsspel, spel med pengar och många spel på datorn övar barns uppfattning av tal och siffror.

Lathundar/Laborativ matematik
Den som har svårt att automatisera multiplikationstabellen kan vara hjälpt av att få tabellerna som lathund. Det kan också vara ett bra stöd att få uppställningar och formler som lathund.

Även olika Laborativa material så eleven kan se och känna på matematiken.se länkar nedan. 

Miniräknare/Kalkylator
Ett viktigt verktyg för den som har svårt att lära sig huvudräkning.

Läs- och skrivstöd
Den som har läs- och skrivsvårigheter kan få svårigheter att lösa matematikupgifterna i skolan om problemet presenteras i text. Ett tips är att använda talsyntes för uppläsning av problemet, men också för att lyssna på det egna svaret. Det gör det enklare att upptäcka skrivfel som omkastade siffror. För vissa miniräknare finns talsyntes som läser upp de siffror du knappar in, det finns också talsynteser som läser upp matematiska kommandon och formler.

Länkar

Nationellt Centrum för Matematik
SPSM Matematiksvårigheter
Skolverket
Dyskalkyli.nu
Abakus
Boken Matteverktyg
Boken Att räkna med barn
Mattecentrum
Betapedagogen Laborativ matematik