Matematiksvårigheter/dyskalkyli

Matematiksvårigheter kan ha olika orsaker. Det är också en komplex färdighet som kräver mycket av oss. Ingemar Holgersson, universitetsadjunkt i matematik tar i filmen upp detta.

Att ha svårt med räkningen är förmodligen minst lika vanligt som att ha svårt med att läsa och skriva. För vissa är svårigheterna så grava att det blir problem i vardagen, de kan inte uppskatta hur mycket de ska betala i affären och inte läsa en busstidtabell.

Det finns många faktorer som kan orsaka räknesvårigheter. Svagt arbetsminne, koncentrationssvårigheter och nedsatt begåvning är några exempel. För lite träning och dåligt självförtroende är andra. Läs- och skrivsvårigheter kan också leda till problem. Många med dyslexi får kämpa oerhört hårt för att lära sig multiplikationstabellen utantill, och en del kastar om siffror på samma sätt som de kastar om bokstäver.  

För en mindre grupp personer kan det vara svårt att hitta en förklaring till matematiksvårigheterna. De kan prestera bra inom alla andra områden. Det kan då handla om specifika räknesvårigheter, eller dyskalkyli. Begreppet dyskalkyli är fortfarande omtvistat, men allt fler forskare sluter upp bakom teorin om att vissa personer har en nedsatt förmåga att uppfatta antal och mängder. Detta kan leda till problem med grundläggande räkning, som addition, subtraktion, multiplikation och division, vilket i sin tur ställer till problem inom andra matematiska områden.

Läs om definitionen av matematiksvårigheter/dyskalkyli hos Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Liksom vid läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att tidigt upptäcka de barn som riskerar att få svårt med matematiken. Med rätt åtgärder och alternativa verktyg kan många problem undvikas.

(Ingemar Holgersson presentation är från den sjätte Nordiska kongressen om dyslexipedagogik 11-13 aug 2011 arrangerad av Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen.)

 

Bifogat material

PDF icon dyskalkylibroschyr_20170504.pdf
PDF icon fokusrapport_2015_sll_om_dyskalkyli.pdf

Länkar

Artikel om Dyskalkyli i "Forskning och Framsteg".
Hanna och Björn Adlers site: Dyskalkyli.nu
Talkliniken vid Danderyds sjukhus utreder dyskalkyli
Föreläsning av Markus Björnström Räknesvårigheter och dyskalkyli
SPSM om matematiksvårigheter/dyskalkyli
Hur definieras dyskalkyli inom forskningen, hos SPSM