Mer om läs- och skrivsvårigheter

 

 • Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket (Stefan Samuelsson m fl) Natur&Kultur -09
 • Läsningens psykologi och pedagogik (Ingvar Lundberg) Natur&Kultur -10
 • Dyslexi - förbannelse eller möjlighet. levnadsberättelser (Föhrer/Magnusson) BTJ förlag -10
 • Dyslexi - förbannelse eller möjlighet? Att lära sig leva med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (Föhrer/Magnusson) BTJ förlag-10
 • Mina bästa sidor är ordblinda. UR -10
 • Dyslexi - en kunskapsöversikt (Vetenskapsrådets rapportserie)
 • Vad säger forskningen om dyslexi? ( vetenskapsrådet)
 • Dyslexi (Juha Kere) Karolinska Institutet
 • En liten bok om dyslexi (Martin Ingvar) Natur&Kultur
 • Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter (Ohlis, Lundgren) FMLS
 • Rutten, blodig och skön...Till litteraturens försvar (Torbjörn Lundgren ) Carlsson Bokförlag -03
 • Det skrivna ordets tystnad (T Lundgren) FMLS,
 • Alla kan lära sig LÄSA OCH SKRIVA (Ingvar Lundberg ) Natur&Kultur -06
 • Smart start vid LÄSSVÅRIGHETER OCH DYSLEXI ( B Andersson, L Belfrage, E Sjölund ) Natur&Kultur -06
 • Konsten att läsa FAKTATEXTER (Ingvar Lundberg) Natur&Kultur -06
 • Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter - Metodisk handbok ( Birgit Druid Glentow ) Natur&Kultur -06
 • Dyslexi- visst går det att besegra ( Margreta Strömbom) Carlssons 
 • En kamp om kunskap (S Wellros, M Wellros) Gleerup
 • Dyslexi - en diagnos på gott och ont (Karin Zetterqvist Nelson -03) Studentlitteratur
 • Handbok för cirkelledare och uppsökare om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (ABF -03) Förlaget Trädet
 • Läsinlärning och självförtroende (Taube) Rabén & Sjögren
 • Läsutveckling och dyslexi (Jacobson, Lundberg) Liber,
 • God läsutveckling (Ingvar Lundberg/ Katarina Herrlin) Natur och Kultur
 • Läsundervisning; Praktik och teorier (Jörgen Frost) Natur och Kultur
 • Dyslexi, från teori till praktik (Lundberg, Höien), Natur & Kultur, T
 • Utredning av läs- och skrivsvårigheter (Ericsson) Studentlitteratur
 • Åtgärdsprogram för barn i behov av särskilt stöd (Larsson-Swärd) Studentlitteratur
 • Läsa och skriva fast man inte kan - kompenserande hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter (Föhrer, Magnusson) Studentlitteratur
 • Anpassningar för oss med dyslexi (Anita Hildén) Hjälpmedelsinstitutet

Länkar

Se vår Webshop många bra böcker och infomaterial .