Möjligt byta region för utredning

Landstingshuset i Kalmar (Bild: Lanstinget i Kalmar län)
Landstingshuset i Kalmar (Bild: Lanstinget i Kalmar län)
Från och med den 1 januari 2015 är det möjligt att lista sig i en annan region än det egna. Då kan man ställa sig i kö för utredning där.

Är du missnöjd med den hjälp och vård du får i din region? Från och med den 1 januari 2015 är det möjligt att helt fritt välja vilken region man vill lista sig i, som en konsekvens av ändringar i patientlagen. Invånarna får också möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård i hela Sverige.

Om du får en remiss för utredning, så kan du välja var i landet du vill göra utredningen. Kontrollera med hemmaregionen och vårdgivaren om du behöver remiss.

Läs mera om  lagen på SKL:s hemsida. Se länk i länklistan.

Läs också om att privatpersoner måste stå för kostnader själv i artikeln "Rätten att välja..."

Ämnen:

Relaterade artiklar

Rätten att välja – för de som har råd

Länkar

Om patientlagen hos SKL
Vårdgivarguiden