Om screening av dyslexi

Liten flicka vid ett skrivbord. Hon har två stycken hästsvansar. Hon sitter lutad över en skrivbok.
Det finns ett flertal olika test som kan användas för att upptäcka om någon har lässvårigheter. När till exempel en skola testar elever för lässvårigheter kallas det för screening.

Screening kan utföras på många olika sätt och är bara ett första steg i utredningen. I nästa steg bör någon som är utbildad i läs- och skrivsvårigheter utreda problemen vidare. Kanske kommer man då fram till att personen har dyslexi.

Läs mer om Utredning och diagnos.

Läs mera om screening och utredning av läs- och skrivsvårigheter i Svenska Dyslexiföreningens "modell för utredning av läs- och skrivsvårigheter".

Läs också mer om screeningen med hjälp av ögonrörelser mätning på Svenska Dyslexiföreningens hemsida.

Ämnen:

Länkar

Om screening på Svenska Dyslexiföreningens hemsida
Modell för utredning av läs- och skrivsvårigheter (pdf)