Om Skrivknuten

Rådgivare Inger Rålenius
Rådgivare Inger Rålenius
Välkommen till Skrivknuten!

Ring rådgivare Inger Rålenius på 08-665 17 08 mellan klockan 9.00-17.00
Eller skriv till: skrivknuten@dyslexi.org

Skrivknuten ger råd, stöd och information, både per telefon och vid personliga besök. Vi ordnar utbildningsdagar, håller föreläsningar, informerar på konferenser och deltar på mässor. I våra lokaler i Sundbyberg finns en utställning med alternativa verktyg och ett omfattande referensbibliotek.
Skrivknuten gör också egna arrangemang - det största är den årliga Dysleximässan. Därutöver har arrangerats regionala endags lärarkonferenser om läs-, skriv- och räknesvårigheter.
Skrivknuten stöds av utbildningsdepartementet/Skolverket sedan 25 år.

Bifogat material

PDF icon om_skrivknuten_2017_002.pdf

Länkar

Röster om FMLS Del 2 - 1980-talet - Skrivknuten byggs upp.