Om Skrivknuten

Rådgivare Inger Rålenius
Rådgivare Inger Rålenius
Välkommen till Skrivknuten!

Ring rådgivare Inger Rålenius på 08-665 17 08 mellan klockan 9.00-17.00
Eller skriv till: skrivknuten@dyslexi.org

Skrivknuten:

  • ger råd, stöd och information, både per telefon och vid personliga besök.
  • ordnar utbildningsdagar, håller föreläsningar, informerar på konferenser och deltar på mässor. 
  • har en utställning med alternativa verktyg och ett omfattande referensbibliotek i våra lokaler.
  • gör också egna arrangemang - det största är den årliga Dysleximässan.
  • har arrangerat regionala endags lärarkonferenser om läs-, skriv- och räknesvårigheter.

Skrivknuten stöds av utbildningsdepartementet/Skolverket sedan 25 år.

Länkar

Om Skrivknuten
Röster om FMLS Del 2 - 1980-talet - Skrivknuten byggs upp.
En interjuv med Inger Rålenius rådgivare på dyslexiförbundet