Regional lärarkonferens i Örebro

Intresserad publik lyssnar till Ingrid Lind
Intresserad publik lyssnar till Ingrid Lind, Bild: Eva Wiklander
Det var 120 intresserade lärare som deltog på konferensen den 1 november 2011

På programet var det:

Tidig upptäckt – utredning – åtgärdsprogram

Att få en elev att se sig som expert på sina läs- och skrivsvårigheter.

Hur upprättar och förankrar vi ett åtgärdsprogram utifrån

elevens egen kunskap om sina starka och svaga sidor.

Ingrid Lind, speciallärare

Problem och möjligheter för den som själv har dyslexi

Inger berättar om sina problem med att läsa och skriva samt de möjligheter som banade väg till en socionomexamen.

Synsätt, bemötande och egna erfarenheter av dyslexi.

Inger Rålenius, Dyslexiförbundet FMLS

Att läsa och skriva fast man inte kan!!

Studieanpassning med hjälp av alternativa verktyg och arbetssätt.

Genomgång och förevisning av DAISY/talböcker, talsyntes och

rättstavningsprogram för svenska och engelska speciellt framtaget

för elever med dyslexi.

Anita Hildén, speciallärare  

Ämnen: