Så utreder man dyslexi

Rådgivare från SPSM beskriver i en 30 min film hur en utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi går till.

Filmen handlar om hur man gör en pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Gunilla Salo och Ylva Hjerpe berättar. De är rådgivare på SPSM.

Se även webbseminariet från den 29 april 2014. Rådgivarna Gunilla Salo och Ylva Hjerpe föreläser om utredningsarbete.  

 

 

 

Ämnen:

Länkar

https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/las--och-skrivsvarigheterdyslexi/peda...