Samtal: om arbetsliv, språk och studier

Håkan Ågren studerar på Borlänge läs och skrivcentrum som i november 2011 fyllde 15 år.

Ekonomisk kris med nedläggning av företag är inte ovanligt och det är inte roligt för den drabbade att bli uppsagd. Håkan är en av dem som fått känna på hur det är, men frågan är om det inte samtidigt blev en nystart. Han började studera på Blos i Borlänge och erfarenheterna därifrån skulle han inte vilja vara utan. Han, som har dyslexi, har nu recenserat böcker och börjat skriva på sin självbiografi. Han börkade förstå hur man ska sätta punkt, kommatecken och dela in texten i stycken. En helt ny tillvaro har det blivit och redan efter några månader blev HGåkan betydligt lugnare: "Nu måste jag inte alltid köra i hundratjugo procent", konstaterar han nöjd.

Ämnen: