Se filmerna från Dyslexiveckans webbinarier

Du kan se de fem filmerna på medlemssidorna.
Under Dyslexiveckan, 5 till 11 oktober 2020, ordnade vi 5 stycken webbinarier om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Se filmerna.

Som medlem i Dyslexiförbundet kan du se dessa under perioden 15 oktober - 15 november 2020.

Länk till medlemssidorna: www.dyslexi.org/medlem

Vill du bli medlem?
Länk för att bli medlem eller stödmedlem: www.dyslexi.org/medlemskap

Om du är anställd på t.ex. en skola eller ett företag så kan din arbetsplats bli stödmedlem. 

Webbinarierna hölls av:

  • Logoped Johanna Kristensson
  • Helena Borges, projektledare för Plugga med bilder (pluggamedbilder.se)
  • Susanna Cederquist, En bild av dyslexi.
  • Inger Rålenius, Dyslexiförbundets rådgivare
  • Daniella Alm, bloggare (Dysseplugg) med dyslexi

 

Ämnen: