Högskoleprovet – det gäller vid dyslexi och dyskalkyli

papper och penna på skrivbord, Foto Aaron Burden on Unsplash
Foto Aaron Burden on Unsplash
Högskoleprovet är chansen för dig att komma in på den utbildning du vill. Läs om vilka anpassningar som gäller för dig med dyslexi eller dyskalkyli.

Genom att göra högskoleprovet kan du förbättra dina möjligheter att komma in på den utbildning du vill. Du kan genom högskoleprovet söka till din utbildning genom fler urval än endast ditt betyg.

 

Anpassningar vid dyslexi och dyskalkyli

  • Har du dyslexi kan du få längre tid på dig att göra provet. Provdeltagare med diagnosen specifik lässvårighet (F81.0) eller diagnosen blandad inlärningsstörning (F81.3), har rätt till förlängd skrivtid.  Du slipper även göra en del av provet som är till för att ta fram nya frågor till framtida prov.
  • Universitets- och högskolerådet utreder frågan om anpassat högskoleprov för personer med dyskalkyli och andra funktionsnedsättningar.

 

Längre tid enda anpassningen

Du som har dyslexi gör samma prov som alla andra men har längre tid på dig att göra provet. Du behöver heller inte göra det så kallade utprövningspasset. Utprövningspasset består av nya uppgifter som ska testas inför kommande prov.

För att bli beviljad förlängd provtid behöver du ett utlåtande eller intyg från en legitimerad logoped eller en intygsgivare som Universitets- och högskolerådet har godkänt, (före 2013 Högskoleverket). Intyget ska vara utfärdat enligt Universitets- och högskolerådets mall och på svenska.

Hos studera.nu kan du hitta intygsgivare.

 

Dyslexiförbundet jobbar för

  • Att alla med dyslexi ska få provet uppläst-
  • Att alla med dyskalkyli ska få använda hjälpmedel på provet, till exempel miniräknare.

 

Mer information

I länklistan finns länkar till det informationsblad ”Det anpassade högskoleprovet – provet för dig med dyslexi” och anvisningar vad som gäller för just dig, till PDF för utskrift.

Ämnen:

Länkar

Sveriges Radio
PDF Det anpassade högskoleprovet – provet för dig med dyslexi (länk till studera.nu)
Pdf: Anvisningar för kvantitativ del för anpassade prov (länk till studera.nu)
Sök intygsgivare (länk till studera.nu)