Högskoleprovet – det gäller vid dyslexi och dyskalkyli

papper och penna på skrivbord, Foto Aaron Burden on Unsplash
Foto Aaron Burden on Unsplash
Högskoleprovet är chansen för dig att komma in på den utbildning du vill. Läs om vilka anpassningar som gäller för dig med dyslexi eller dyskalkyli.

Genom att göra högskoleprovet kan du förbättra dina möjligheter att komma in på den utbildning du vill. Du kan genom högskoleprovet söka till din utbildning genom fler urval än endast ditt betyg.

Anpassningar vid dyslexi och dyskalkyli
Högskoleprovet finns anpassat för dig med dyslexi. Universitets- och högskolerådet utreder frågan om anpassat högskoleprov för personer med dyskalkyli och andra funktionsnedsättningar.
Läs även artikeln och lyssna på inslaget om dyskalkyli och högskoleprovet hos Sveriges Radio.

Längre tid
Du som har dyslexi gör samma prov som alla andra men har längre tid på dig att göra provet. Du behöver heller inte göra det så kallade utprövningspasset. Utprövningspasset består av nya uppgifter som ska testas inför kommande prov.

För att bli beviljad förlängd provtid behöver du ett utlåtande eller intyg från en legitimerad logoped eller en intygsgivare som Universitets- och högskolerådet har godkänt, (före 2013 Högskoleverket). Intyget ska vara utfärdat enligt Universitets- och högskolerådets mall och på svenska.

Hos studera.nu kan du hitta intygsgivare.

Mer information
I länklistan finns länkar till det informationsblad ”Det anpassade högskoleprovet – provet för dig med dyslexi” och anvisningar vad som gäller för just dig, till PDF för utskrift.

Ämnen:

Relaterade artiklar

Omöjligt prov stoppar Tor från studier

Länkar

Sveriges Radio
PDF Det anpassade högskoleprovet – provet för dig med dyslexi (länk till studera.nu)
Pdf: Anvisningar för kvantitativ del för anpassade prov (länk till studera.nu)
Sök intygsgivare (länk till studera.nu)