Körkort

Foto: Matthew Henry / Unsplash
Har du svårt att läsa? Då har du rätt till ett anpassad teoridel av körkortsprovet.Du kan få göra provet muntligt, med förlängd tid, med ljudstöd eller med tolk.

Vill du ha den här informationen som en PDF?

Anpassat prov

Du behöver ett intyg som beskriver dina behov, för att få göra det anpassade provet. Syftet med det är inte att sålla bort dig, utan för att provförättaren ska känna till vad det är du behöver hjälp med. De har fått utbildning om dyslexi och andra funktionshinder.

Anpassningar av provet kan innebära att på du kan få

 

De anpassade proven som Trafikverket idag använder har personer från Dyslexiförbundet och Svenska Dyslexiföreningen varit med och arbetat fram. Syftet har varit att göra det så bra som möjligt för dig.
 


Trafikskolor där du kan få extra stöd

På många trafikskolor finns det anpassade utbildningar för personer som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

På portalen korkort.nu kunde man tidigare söka efter trafikskolor/trafikutbildare som hade teorinstöd för dig med läs- och skrivsvårigheter. Denna söktjänst är nu borttagen tyvärr. Man kan eventuellt "googla" på" körkort dyslexi" och då hittar man en del trafikskolor. Annars får man fråga trafikskolor i sin närhet om de har inriktning med teoristöd vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.


Utbildning på internat för personer med dyslexi

Utbildningar på internat kan göra det lättare att få ett bra stöd för den som dyslexi. Det finns på flera ställen i Sverige. Två exempel är:

  • Anpassarna körkort AB i Hedemora
  • Mellansels folkhögskola (som även har yrkesförarutbildning med extra stöd)
     

Anpassat material

Om du har läs- och skrivsvårigheter finns det till exempel:

 

Ämnen

Bifogat material

PDF icon anpassade_prov_korkortsportalen.pdf
PDF icon trv_fp_ansokan_forlangd_och_muntlig_for_korkort.pdf
PDF icon projekt-korkort-korkortsbilagan_adhd.pdf

Länkar

Transportstyrelsen - Vägen till körkort
Trafiko.se - Videolektioner av körkortsteorin
Adlibris - Beställing av den inläsa körkortsboken