"Svårt få stöd för både dyslexi och dövhet"

Som döv student har Annica Berlin rätt till teckenspråkstolk på föreläsningar och seminarier, men den hjälpen kan hon inte få för uppläsning av kurslitteraturen.
Studenten Annica Berlin är döv och har dyslexi. På universitetet får hon stöd i form av förlängd tid och anteckningshjälp. Hon erbjuds även inläst kurslitteratur, men den kan hon av naturliga skäl inte ta del av.

– Läsningen är mitt största problem och det som tar mest tid och energi. Jag behöver få kurslitteraturen uppläst på teckenspråk, säger Annica Berlin. 

Hon studerar till grundskollärare för årskurs 4–6 på Stockholms universitet. Hennes inriktning är teckenspråkig tvåspråkig undervisning. Nu läser hon termin sju av totalt åtta.  

Hon kämpar hårt för att klara sig. Situationen är utmattande och egentligen ohållbar, förklarar hon. Hon sover för lite, har ingen fritid och dagarna slutar ofta med huvudvärk.  

– Men tack vare min envishet klarar jag mig, säger hon. 
 

Det är Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) som ansvarar för att kurslitteratur ska finnas inläst. Men Annica Berlin förklarar att myndigheten inte har i uppdrag att producera kurslitteratur på teckenspråk. 

Ett alternativ skulle kunna vara att hon fick hjälp av en kurskamrat att läsa upp texterna på teckenspråk. Det skulle kunna ske med samma typ av ersättning som Stockholms universitet ger studenter som utför anteckningshjälp. Men här säger Stockholms universitet nej. Enligt Annica Berlin anser universitetet att stödet inte är tillräckligt tillförlitligt. 

– Jag har en supersnäll kurskamrat som hjälper mig. Hon pekar ut det viktigaste som jag måste läsa och ibland hjälper hon mig att sammanfatta texter på teckenspråk.  

Den här kurskamraten kan tänka sig att ställa upp som lässtöd om universitetet hade godkänt det förslaget. Som det är nu sker allt hennes arbete ideellt. 

– När det gäller tillförlitlighet kan jag inte se någon skillnad på lässtöd och anteckningsstöd. En antecknare tolkar föreläsningens innehåll. Jag tänker att en lässtödjare tolkar texten i litteraturen på samma sätt, säger Annica Berlin. 

Text: Ester Hedberg 

Det här är en artikel ur Läs & Skriv. Prenumeranter och medlemmar kan läsa övriga artiklar ur tidningen på medlemssidan. Du hittar länken dit i ditt medlemsbrev.

Läs också om inläst litteratur på högskolan. (Länk till dyslexi.org).

Läs också om verktyg som kan hjälpa dig att läsa. (Länk till dyslexi.org).

 

 

Ämnen: