Talböcker som student

Som student har du rätt att få din kurslista med böcker inläst. Den här filmen beskriver hur du som student beställer, lyssnar och hur du kan tänka kring inläsningen.

Filen från Myndigheten från tillgänglig medier, MTM, beskriver dina rättigheter som student. Hur gör du för att få böckerna inlästa och vart vänder du dig för att få hjälp?

Du får också veta hur andra studenter tänker kring talsyntes och uppläsning – om att vänja sig vid det nya i uppläsningen av faktatexter, om hur du kan ändra hastigheten och hur lyssning vid datorn ibland har större fördelar.

Se också länken i länklistan till Skrivknutens sida om att studera.

Ämnen:

Länkar

http://dyslexi.org/skrivknuten/studera-vidare