Utredning och diagnos

Utredningsmaterial/screeningmaterial
Bild: Eva Hedberg

Skola

Eleven behöver ingen medicinsk diagnos för att ha rätt till hjälp i skolan. Många skolor testar/screenar alla barn för att tidigt upptäcka de som är i riskzonen för läs-, skriv- eller räknesvårigheter - dyslexi eller dyskalkyli. Pedagogen kan göra en första kartläggning som kan ge tillräckligt med kunskap för att skolan genast ska kunna sätta in åtgärder. Uppföljning är viktig.
Om det visar sig att de insatta åtgärderna inte ger resultat bör en omfattande pedagogisk utredning göras av specialpedagog eller speciallärare. Och om det behövs bör skolan koppla in logoped eller psykolog för ytterligare utredning. Överlag är det bra om flera personer med olika kompetenser hjälps åt med utredningen, på så vis blir helhetsbilden mer komplett och individens förutsättningar tydligare. En bra utredning innehåller alltid förslag på åtgärder.

Insatserna ska ske så fort det finns en misstanke om att ett barn riskerar att utveckla svårigheter, åtgärdsprogram ska upprättas och åtgärder sättas in. Att vänta på att ett barn ska växa till sig kan innebära att problemet blir större och svårare att åtgärda.

Vuxen

Som vuxen kan du vända dig till din husläkare och be om remiss till en utredare. Du kan också få hjälp från Arbetsförmedlingen om du är arbetssökande, eller Försäkringskassan om du är sjukskriven. Arbetsförmedlingen kräver ingen diagnos för att du ska få hjälp och stöd i jobbansökan.

Intyg

Intyg om läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi kan krävas i vissa fall, till exempel om man behöver extra tid på högskoleprovet eller när man ska ta körkort och göra teoriprov hos Trafikverket. Ibland kan man vara tvungen att utreda flera gånger i livet eftersom intyget inte får vara alltför gammalt. I länklistan hittar du länkar till allt om Körkort och Högskoleprov.

Ämnen

Bifogat material

PDF icon faktablad_insatser_barn_unga_dyslexisbu.pdf
PDF icon dyslexi_utredning_och_diagnos_dec_2016.pdf
PDF icon utredningsmodell_2017.pdf

Länkar

Dyslexiföreningens modell för utredning
SBU Rapport från 2014. Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser.
Psykologiförlaget Hogrefe har ett stort utbud läs- och skrivdiagnoser
Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - ett stödmaterial
Utredning av dyskalkyli vid Danderyds sjukhus
Körkort
Högskoleprov
Så utreder man läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, film från SPSM