Utredning och insatser i skolan

Bilden visar en del av flödet från screening till intervention. Det fullständiga flödet hittar du i Svenska Dyslexiföreningens broschyr.
Vår systerförening Svenska Dyslexiföreningen har 2021 tagit fram en ny utredningsmodell för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Svenska Dyslexiföreningen har utarbetat en modell för kartläggning av, utredning av och insatser mot läs- och skrivsvårigheter. En tidigare modell finns från 2017. Utredningsmodellen bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet där vikten av kontinuerlig uppföljning betonas.

Modellen kan användas av lärare och skola för att utforma rutiner och handlingsplaner för läs- och skrivutredning. Den fokuserar på

  • läs- och skrivfrämjande arbete från förskoleklassen och uppåt
  • återkommande screening
  • kartläggning
  • individuell utredning
  • insatser för att hjälpa elever

Från förskoleklass och uppåt behövs återkommande screening och kartläggningar som för en del elever leder till insatser. För elever med komplexa inlärningssvårigheter kan en fördjupad utredning bli nödvändig. En utredning måste alltid följas av någon form av insats.

Läs hela modellen för kartläggning hos Svenska Dyslexiföreningen. (Länk till dyslexiforeningen.se).

Läs mer om utredning, diagnos och intyg.

 

Ämnen: