Vår applista

Bild: Ida Vestberg
I vår applista hittar du förutom appar även program till datorn. I listan hittar du program för uppläsning, diktering (tal-till-text), för att räkna och andra användbara program.

Listan är framtagen efter en enkätundersökning och intervju kring vilka appar och program personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter föredrar. Den är uppdelad i olika kategorier, beroende på vilket hjälpmedel du söker. Den är även uppdelad efter enhet och plattform.

Läs och ladda ner applistan på vår sida.

Arbetet med att ta fram listan är utfört av Ida Vestberg, som praktiserade på Dyslexiförbundet under hösten 2021.

Andra verktyg

Det finns många typer av verktyg som kan hjälpa dig att läsa, skriva och räkna. En del är digitala men det finns också många som inte är det. På tre olika sidor under ”Råd & stöd” hittar du mer information:

Ämnen: