Dator, platta och mobil

Händer på tangentbord
Bild: Eva Hedberg
Kompensation och träning med datorns hjälp har revolutionerat livet för många med läs-, skriv- och räknesvårigheter, dyslexi och dyskalkyli.

De datorbaserade verktygen utvecklas och förfinas hela tiden, och de blir allt mer självklara att använda för den som har behov. Program som tidigare bara fanns för PC och Mac, finns numera också för surfplattor och mobiler.

Fler verktyg är server/molnbaserade, du når dessa via internet eller så finns de på hemsidan du besöker. Ett exempel är talsyntesen som finns på den här webbplatsen (Readspeaker) och vår medlemsförmån i molnet (ClaroRead Anywhere). Fördelen med verktyg som är server/molnbaserade är att du slipper installera programmet på din dator eller ladda ned en app.

Surfplattor och mobiler gör att du kan komma år verktygen nästan var än du befinner dig.

I pdf-dokumentet:

  • "Hjälpmedel för personer...": hittar du till exempel information om talböcker, rättstavningsprogram, talsyntes och ordböcker som du kan använda på datorer, plattor och mobiler.
  • "Information om appar...":  hittar du exempel på appar för mobil eller platta.
  • "Vem betalar...": Hittar du information om vem som normalt betalar för hjälpmedel och olika bidrag som man kan söka för att till exempel har råd med dator.

Länkar

Skoldatateket
Specialpedagogiska skolmyndigheten