Läsning

Inger Rålenius läser bok och lyssnar samtidigt på den inlästa versionen. Bild:EH
Inger Rålenius läser bok och lyssnar samtidigt på den inlästa versionen. Bild:EH
Alla sätt att läsa är bra, så länge du kommer åt innehållet i texten.

Talsyntes/Skärmläsare
En talsyntes omvandlar text på datorn till tal. Talsyntesen används oftast tillsammans med en skärmläsare som styr vad som ska läsas upp. Många program har markör som följer med i texten och andra funktioner som underlättar läsningen. De flesta talsynteser installera du i din dator, läsplatta eller smartphone, ibland finns de redan i läsplattan, men det finns även talsyntes på USB-minne. Många hemsidor har en integrerad talsyntes, bland annat på den här webbplatsen.

Scanner/OCR
Med scanner och OCR-program kan du överföra vanlig text till datorn, där du kan få den uppläst (eller möjlighet att arbeta med den i ditt ordbehandlingsprogram). Det finns scannerpennor, som löser upp den inscannade texten direkt. Vissa pennor har också översättningsfunktion. Scanner och OCR-program finns även som appar (program) att ladda ner i din smartphone. Vissa mobilmodeller och läsplattor har funktionen installerad från start.

Talböcker
Talböcker är en inläst version av en textbok. Rösten kan vara mänsklig eller syntetisk. Talböcker tas fram för personer med läshandikapp. Både produktion och användning regleras i upphovsrättslagen. Ljudböcker är rent kommersiella och kan köpas av vem som helst i vanliga handeln. Myndigheten för tillgängliga medier – MTM – har många nedladdningsbara talböcker i sitt bibliotek. Det finns möjlighet för låntagare att själva ladda ner talböcker, "egen nedladdning" eller att läsa dem direkt i Legimus (en tjänst från MTM). För att få tillgång till böckerna måste du först registrera dig på ditt lokala bibliotek. En stor del av MTM:s böcker är skönlitteratur, men där finns också faktaböcker och litteratur för studerande på högskola. Ett samlingsnamn för digitala böcker med enbart text, eller med text i kombination med ljud, bild eller film är e-böcker.

Taltidning
Taltidningen är antingen en tidning som bara produceras för att läsas upp eller en version av en papperstidningen som är uppläst med talsyntes. Alla större dagstidningar har en inläst version. Man kan få tidningen genom 1. Legimus, 2. e-post eller 3. en daisyspelare som har inbyggd Internetuppkoppling. Daisyspelaren kan man få låna från MTM.

Legimus
Är ett gratis läsprogram för dator mobiler eller surfplattor, och det går att ladda ner från internet. Alla som har rätt att låna talböcker kan logga in via Myndigheten för tillgängliga medier och få tillgång till alla deras böcker direkt i mobilen eller på surfplattan. För att få tillgång till tjänsten måste man först registrera sig på sitt hembibliotek.www.legimus.se

Appar för läsning
Läs mer på sidan: Hitta rätt i app-djungeln

Verktyg för att skriva
Läs mer på sidan: Skrivverktyg

 

Bifogat material

PDF icon hitta_till_talbockerna_mtm.pdf
PDF icon talbocker-i-skolan-webb.pdf
PDF icon talbocker_lana_och_las_mtm.pdf
PDF icon inlasta_larobocker.pdf

Länkar

Myndigheten för tillgängliga medier MTM (länk leder till annan webbplats)
Nedladdning av talböcker från Legimus (länk leder till annan webbplats)
Specialpedagogiska skolmyndigheten (länk leder till annan webbplats)
Bidrag till produktion av anpassade läromedel (länk leder till annan webbplats)
Inlästa läromedel från Inläsningstjänst (länk leder till annan webbplats)
Talsyntesen TorTalk (länk leder till annan webbplats)