Vem betalar?

Datorer och andra alternativa verktyg är ofta kostsamma. Måste jag själv betala för dem, eller finns det hjälp att få?

För skolbarn:
Skolan är skyldig att ge eleverna böcker och andra lärverktyg. Detta inbegriper datorer, surfplattor, talsynteser, rättstavningsprogram, inlästa läromedel  mm. Tala med läraren, specialpedagogen eller rektorn på skolan om barnets behov och begär att ett åtgärdsprogram upprättas, där verktyg ingår. På fritiden och i hemmet är det regionen som ansvarar för olika hjälpmedel. Tag kontakt med din husläkare eller en logoped eller liknande och be om att man förskriver lämpliga hjälpmedel det ser dock mycket olika ut i olika regioner.

Olika barnförsäkringar har vid flera tillfällen gett medel till hjälpmedel, då man anmäler att barnet har ett medicinskt handikapp/dyslexi, som upptäckts efter det att försäkringen tecknats. Detta bör styrkas med intyg på dyslexi (läs- och skrivsvårigheter). Tag kontakt med ditt försäkringsbolag om du har barnförsäkring .Det är framförallt Folksam som brukar ge ett engångsbelopp. 

Det finns ett stort antal fonder och stiftelser som man kan söka pengar från.  Många kommun har en förteckning över fonder som finns i kommunen. t ex Lions, Rotary och kyrkan. 

  • Majblomman ger bidrag till enskilda barn som behöver extra stöd. 
  • Fond och stiftelse information AB, tel: 0660-12850

För vuxna:
På fritiden och i hemmet är det regionen som ansvarar för olika hjälpmedel. Tag kontakt med din husläkare eller en logoped eller liknande och be om att man förskriver lämpliga hjälpmedel. Inte alla regioner förskriver hjälpmedel för läs- och skrivsvårigheter. 
Ta reda på om din region förskriver hjälpmedel hos 1177 Vårdguiden.

Vuxna som har ett arbete med arbetsuppgifter, som de har svårt att klara av på grund av sitt handikapp och som har dokumenterade läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, kan söka bidrag till tekniska hjälpmedel och anpassad utbildning tillsammans med sin arbetsgivare. Kontakta Försäkringskassan angående arbetsplatsanpassning.

Om du inte har en anställning och söker arbete, skall du vända dig till Arbetsförmedlingen (Af). 
 

Studerande:
Studerar du på högskolan - tag kontakt med handikappsamordnaren. Inlästa böcker får du via MTM. Högskolan ska tillhandahålla verktyg. Många högskolor har ett speciellt studierum för studenter med funktionsnedsättning. Där ska de alternativa verktyg du behöver finnas. 

 

 

Bifogat material

PDF icon af_hjalpmeldel_pa_arbetet_002.pdf
PDF icon fk_arbetshjalpmedel.pdf

Länkar

Skoldatatek
Likabehandlingsarbete vid högskolor
sök fonder i databasen Gloalgrant
1177 Vårdguiden
Dyslexiförbundets guide: Vem betalar?