Vuxenstuderande och dyslexi

Arbetar du med vuxenstuderande med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter? SPSM har gjort ett material med information till dig.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram ett speciellt stödmaterial för lärare inom vuxenutbildningen som stöter på studenter med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi.

Materialet finns att ladda ner gratis på webben. Se länkar i länklistan.

SPSM har i samma veva gjort ett webbaserad studiematerial. Även det finns att se gratis på webben.

 

Ämnen:

Länkar

Att göra studiesituationen tillgänglig för...

Bifogat material

PDF icon att-gora-studiesituationen-tillganglig-for-vuxna-med-las-och-skrivsvarigheter-dyslexi-2016.pdf