Workshop på Dysleximässan 2018

Bild på vuxna elever i klassrum.
På Dysleximässan i oktober har du möjlighet att gå på en av våra tio populära workshopar. Antalet deltagare är begränsat så det är "först till kvarn" som gäller!

På våra workshopar får du chansen att i liten grupp, tillsammans med en föreläsare, gå igenom och kanske praktiskt pröva på hur en metod fungerar. Det bli lite mer "hands on" och du får stora möjligheter att ställa alla dina frågor till föreläsaren. Observera att antalet platser per workshop är begränsat till 20 stycken.

Samtliga workshopar hålls under Dysleximässan 19-20 oktober 2018 i Karlstad. Läs mer om mässan här!

BILJETTER 

100 kr per workshop.

Det går under hela mässan att köpa entré- och workshopbiljetter i biljettkassan i Karlstad.

I entrebiljeten ingår tillträde alla föreläsningar och utställningar . 

Ev. överbliva biljetter till workshopen kan köpas i biljettkassan i Karlstad under mässan .

 

 


Lästräning med "Jämna steg" (Hogrefe Psykologiförlaget)

Ella lär sig läsa - en pedagogisk intervention

Ett pedagogiskt lästräningsmaterial, med fokus på barn i åldrarna 6-8 år, som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller behöver extra lästräning för att hålla jämna steg med eleverna inom åldersgruppen.

Föreläsare: Elisabeth Marx, speciallärare 
 


Kom igång med nya Lexia Provia (Sanoma utbildning) 

Föreläsare: Sanoma utbildning, Alexandra Renner
Vi visar hur du kommer igång med nya Lexia Provia, till exempel hur du skapar elever, tilldelar övningar anpassar övningar med mera.
Du får även möjlighet att ställa frågor direkt till oss.
 


"Många har svårt att koncentrera sig i skolan" (Sonova Nordic)  

Föreläsare: Sonova Nordic AB (fd Phonak), Patrick Darell 
Visst känner du också någon? Om svaret är ja, då är denna workshop i allra högsta grad intressant. 
Upplev hur enkla teknikstöd kan göra skillnad för elever med koncentrations- och inlärningssvårigheter.
Lärarens röst förstärks och gör det lättare för eleven att fokusera under en hel skoldag.


 

OBS! Workshop med Susanna Cederquist är full. Fråga i entrén till mässan om eventuella återbud.

Att studera med dyslexi på högskolan, så kan man göra! (Susanna Cederquist) 

Föreläsare: En Bild av Dyslexi / Susanna Cederquist
Hur kan man tänka kring dyslexi, studieteknik, uppsatsskrivning m.m?
Susanna föreläser och arbetar med begreppet tillgänglig utbildning. Detta som rådgivande till lärosäten och som gästlärare inom ämnet dyslexi. Sedan 6 år tillbaka har Susanna handlett studenter med dyslexi på olika högskolor. 
https://susannacederquist.com/


Nya spel för säkrare läsning (Bornholmsmodellen) 

Föreläsare: OrdAF/Bornholmsmodellen Astrid Frylmark och Ingrid Häggström
Ordfamiljer och Omaka par är nya, roliga lässpel för alla som har knäckt den alfabetiska koden och behöver släppa taget om ljudandet. 
Workshop ger vi en bakgrund till hur spelen är uppbyggda och vilken nytta de gör i läsinlärningen som ett komplement till annan läsning. 
Efter introduktion får deltagarna pröva spelen.
 


Kognitiva hjälpmedel - digitala lösningar hemma och i skolan (Abilia) 

Föreläsare: Abilia AB 
Många barn och vuxna kan uppleva att vardagen är rörig och att det är svårt att hålla reda på tiden och inplanerade aktiviteter. Kognitiva hjälpmedel hjälper många att få kontroll över sin vardag. Vad ska jag göra? När ska jag göra det? Hur ska jag göra det?
Vi tittar närmre på hur HandiKalendern för smartphone samt den digitala planeringstavlan MEMOplanner kan användas i vardagen.
 


Kom igång med LegiLexis heltäckande läskartläggning  (LegiLexi) 

Föreläsare: LegiLexi
I workshopen guidas du steg för steg så att du är redo att använda LegiLexis heltäckande läskartläggning med dina elever redan nästa vecka. 
Tag med klasslista och dator/platta.
 


Funkar det, på jobbet och i skolan? (Iris Hadar) 

Föreläsare: IRIS Hadar Lisa Gustafsson eller Evalena Habel  
Workshop om den anpassning som finns att få via Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Iris jobbar för att alla utbildningar och arbetsplatser ska vara till för alla under så lika förutsättningar som möjligt. Här får du veta mer om de insatser som kan ge dig en ny chans i utbildningssammanhang eller på jobbet!
 


Tillgänglighet med digitala verktyg  (Skoldatateket Karlstad) 

Föreläsare: Skoldatateket Karlstad, Nathalie Thegel, IKT-pedagog och Mona Ordqvist, specialpedagog 
Vi går igenom olika verktyg för att underlätta läsning och skrivning på främst iPad/iPhone, men även dator. Exempel på verktyg:    
Tala in text och lyssna på text på olika språk med den inbyggda dikterings- och uppläsningsfunktionen på iPad/iPhone 
Fota text och få uppläst 
Läsvy 
Tillgänglighet i Office365-paketet

 

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon Workshop på dysleximässan 2018