Skrivknuten - info, råd och stöd.

Liten flicka vid ett skrivbord. Hon har två stycken hästsvansar. Hon sitter lutad över en skrivbok.

Om screening av dyslexi

I media har det på senare tid förekommit förenklad och ibland helt felaktig information rörande screening av dyslexi. Vi vill därför framföra några klargöranden angående ögonrörelser och dyslexi.
Bilden från årets affisch som föreställer ett tåg med flera vagnar, och där röken som kommer upp från loket har texten "alla kan bli läsare". Bilder av: Emmalill Frank.

Dyslexiveckan 2018

Europeiska dyslexiveckan infaller 1-7 oktober 2018. Uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter på din skola, ditt bibliotek eller helt enkelt där du är!
Händer med mobiltelefon.

Hitta rätt i app-djungeln

Har du en smartphone eller surfplatta? I så fall finns det många användbara program, så kallade appar att välja mellan. Appen kan exempelvis läsa upp text, översätta mellan språk, eller omvandla tal till text.
Bild på läsplattan med Soundnote i

Demonstration av appen Soundnote

I appen SoundNote kan man spela in en föreläsning och under tiden skriva stödord eller siffror där man vill ha bokmärken.

Sidor