Skrivknuten - info, råd och stöd.

Person som sitter framför TV:n med en hörselsnäcka i örat och mobilen öppen med appen Movietalk.

Uppläst textremsa på tv

Om du inte hinner med att läsa textremsan så kan upplevelsen av en film bli ganska tråkig. Men det finns teknik som hjälper dig genom att den läser upp textremsan.

Stödmaterial vid matematiksvårigheter

Specialpedagogiska skolmyndigheten har släppt ett nytt stödmaterial för alla pedagoger som möter elever med matematiksvårigheter.

Baksidan av distansundervisningen

Baksidan med distansundervisningen har blivit tydlig under pandemin. Elever med behov av särskilt stöd får inte alltid det stöd som de behöver.

Studiepaket för tidiga insatser

Specialpedagogiska skolmyndigheten släpper ett material för lärare till elever i årskurs F till 3 för att fånga upp elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter.
Man i yngre medelåldern med mörkt hår, glasögon och skägg.

Webbinarium om dyskalkyli

Den 2 december 2020 arrangerar vi ett webbinarium tillsammans med logopedkliniken vid Danderyds sjukhus om dyskalkyli. Webbinariumet är gratis för medlemmar. Bli medlem idag!

Föräldrar, dyslexi och högläsning

Är du förälder och har dyslexi? Högläser du för ditt barn? Kanske inte. Här bjuder vi på ett tips om hur du kommer igång.

Sidor