Skrivknuten - info, råd och stöd.

Liten flicka vid ett skrivbord. Hon har två stycken hästsvansar. Hon sitter lutad över en skrivbok.

Om screening av dyslexi

Det finns ett flertal olika test som kan användas för att upptäcka om någon har lässvårigheter. När till exempel en skola testar elever för lässvårigheter kallas det för screening.
Bilden från årets affisch som föreställer ett tåg med flera vagnar, och där röken som kommer upp från loket har texten "alla kan bli läsare". Bilder av: Emmalill Frank.

Dyslexiveckan 2018

Europeiska dyslexiveckan infaller 1-7 oktober 2018. Uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter på din skola, ditt bibliotek eller helt enkelt där du är!
Bild på läsplattan med Soundnote i

Demonstration av appen Soundnote

I appen SoundNote kan man spela in en föreläsning och under tiden skriva stödord eller siffror där man vill ha bokmärken.

Sidor