Skrivknuten - info, råd och stöd.

Christer Jacobson, Växjö universitet ställer frågan VAD MENAS MED KOMPENSATION?

Kompensatoriska åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter

Christer Jacobson, Växjö universitet ställer frågan VAD MENAS MED KOMPENSATION?
Barn framför dator

Kan man ha kompensatoriska hjälpmedel för yngre barn

Vid Läsutveckling Kronoberg har man länge studerat användning av alternativa verktyg. Idor Svensson, Christer Jacobson, Rikard Björkman, Anita Sandell skriver här.
"Bodils trappa"

Dyslexi och flerspråkighet - en litteraturöversikt

Hur många invandrare har dyslexi? är frågan logoped Bodil Andersson tar upp i denna litteraturövesikt.
En dam som läser för två barn i hennes knä

Hur läsförståelse grundläggs

Goda läsare klarar tidigt av att göra inferenser medan svaga läsare i regel är mycket passiva läsare, som tar sig igenom en text på ett helt mekaniskt sätt utan eftertanke säger Lena Franzèn här.
en nisse som kliver över ett stort M

Dyslexi på olika språk

Sammanfattning av Elaine Miles artikel Dyslexia may show a different face in different languages i Dyslexia vol 6 no 3, juli-september 2000 av Christina Hedman
Studerande elever i klassrum

Att förstå läsförståelse

Professor Ralph Reynolds skriver om grundforskning och dess konsekvenser för undervisningen

Sidor