Skrivknuten - info, råd och stöd.

Stapeldiagram över Professor Ian Smythe´s resultat

Dyslexi: Olika språk samma problem

Professor Ian Smythe skriver om Dyslexi: olika språk, samma problem? - eller varför somliga svenska dyslektiker kan lära sig att läsa och skriva kinesiska.
Läsande tjej i stol

Morfologi och läsning

Förr i tiden hände det att hela familjen samlades runt bordslampan och läste högt ur någon klassisk saga.
Dyslexi förbannelse eller möjlighet?

Levnadsberättelse Göte

Dyslexi förbannelse eller möjlighet? Vad är det som gör att människor med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi klarar skola, utbildning och arbete och dessutom klarar det bra? För att få svar på den frågan har logopederna Ulla Föhrer och Eva Magnusson djupintervjuat 40 personer.
Dyslexi förbannelse eller möjlighet?

Levnadsberättelse Mona

Dyslexi förbannelse eller möjlighet? Vad är det som gör att människor med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi klarar skola, utbildning och arbete och dessutom klarar det bra? För att få svar på den frågan har logopederna Ulla Föhrer och Eva Magnusson djupintervjuat 40 personer.
Anna Tebelius-Bodin med Son

Studieteknik och dyslexi. Del 1

Anna Tebelius-Bodin har skrivit en bok om studieteknik för gymnasiet. Hon är specialpedagog som själv har läs- och skrivsvårigheter. Hon har studerat på Harvard University. Eva Hedberg har träffat henne. Detta är en av två filmer.

Sidor