Appar och tekniken som hjälper oss med dyslexi

Appar och tekniken  som hjälper oss med dyslexi
Appar och tekniken som hjälper oss med dyslexi
Drop In-Information i Flen Söndag den 26 november 2017, kl. 9.30-11.00 Gratis inträde VÄLKOMNA!!!

Plats: Skjortan, lokal Lilla Manschetten

Drottninggatan 24, Flen

Appar och tekniken
som hjälper oss med dyslexi

Appar, dataprogram och verktyg
Det finns mycket som kan vara till stöd och hjälp för oss
med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
i skolan, arbete och vardagen.

Vi från Dyslexiförbundet Sörmland och våra två lokalföreningar
Dyslexiförbundet Mellersta Sörmland och
Dyslexiförbundet Eskilstuna
finns på plats för att visa, samtala och svara på dina frågor

Välkomna!

Se gärna även film-länkarna nedan

Länkar

Om Dyslexiförbundet
Orden på Jobbet - Kommunal, kortversion
Orden på Jobbet - Kommunal
Orden på Jobbet - Transport, kortversion
Orden på Jobbet - Transport

Bifogat material

Microsoft Office document icon dfs_drop_in-information_appar_och_tekninken_som_hjalper_26_nov-2017.doc