Studiebesök på Mälardalens Högskola, Eskilstuna, tisdag den 1 november

Studiebesök på Mälardalens Högskola den 1 november
Studiebesök på Mälardalens Högskola den 1 november
Vi samlas vid receptionen klockan 10.20.

Tisdag den 1 november, kl. 10.30.

Studiebesök på
Mälardalens Högskola
Drottninggatan 12, Eskilstuna.

Samling vid receptionen. Jag finns på plats med gula skjortan på mejl.

Presentation av vad Mälardalens Högskola kan hjälpa till med och rundvandring till bibliotek och resursrummet.

 

Vid frågor: Kontakta Lisbeth Flodman 073-721 52 30, lisbeth.flodman@live.se.

Ämnen: