Upprop till våra Ungdomar / Unga Vuxna i Eskilstuna

Upprop till våra Ungdomar / Unga Vuxna
Upprop till våra Ungdomar / Unga Vuxna
Funktionsrätt Eskilstuna vill bjuda in sina medlemsföreningars ungdomar och unga vuxna för att få reda på vad ni vill ha för verksamheter och aktiviteter.

Dyslexiförbundet Eskilstuna är medlemsförening i
Funktionsrätt Eskilstuna

Så har du som ungdom / ung vuxen idéer på aktiviteter
mejla oss, eskilstuna@dyslexi.org
Eller direkt till kansli@funktionsratteskilstuna.se
Hoppas vi ses på en framtida träff / aktivitet

Hela inbjudan finns även at läsa på Funktionsrätt Eskilstunas hemsida
Länk finns nedan

Ämnen:

Länkar

Funktionsrätt Eskilstuna

Bifogat material

Fil Undomsinbjudan