Föreläsning med Marcus Björnström, åhörarkopior

Om räknesvårigheter i Eskilstuna, Onsdag den 5 oktober 2011

"Räknesvårigheter och dyskalkyli"Onsdag den 5 oktober 2011 höll Marcus Björnström, logoped på logopedbyrån Dynamica, en föreläsning på Fristadsskolan i Eskilstuna.

Det utlovades då att åhörarkopior läggs ut här på hemsidan och på lokalföreningen Eskilstunas hemsida.

Så åhörarkopiorna finns nu bifogade här bredvid..........

 

Bifogat material

PDF icon eskilstuna111005-ak.pdf