Styrelsen Sörmland

Styrelsen och övriga förtroendevalda

 

Ordförande och kontaktperson
Lisbeth Flodman
Tel: 073-727 16 62
Mejl: lisbeth.flodman@dyslexi.org

Vice ordförande -  Bertil Claesson
Kassör -              Agnetha Andersen
Sekreterare-        Gunnel Johansson
Ledamot -           Ingela Pedersson
Suppleanter-       Maria Ejdemark
                         Solveig Ejdemark                          

Revisorer-           Gustav Johansson
                          Dan Jonsson                       
Revisors-
suppleant-           Vakant   

Valberedning-         Vakanta platser
Ungdomsansvarig - Ingela Pedersson
Studieansvarig -      Lisbeth Flodman och Ingela Pedersson

Ämnen