Styrelsen Sörmland

Styrelsen och övriga förtroendevalda

Ordförande och kontaktperson
Lisbeth Flodman
Tel: 073-727 16 62
Mejl: lisbeth.flodman@dyslexi.org

Vice ordförande  
Peter Lundberg

Kassör              
Agnetha Andersen

Ledamöter            
Ingela Pedersson
Nathalie Molenda
Gunilla Björklund    
                       
Ersättare  
Sandra Oskarsson
Plus 2 vakanta platser Styrelsen har årsmötets mandat att tillsätta dessa platser    

Revisorer        
Gustav Johansson
Ingela Åkerstedt                  

Revisorsersättare
Vakant fr.o.m. 26 november 2022 (Maj-Louise Eriksson)
Samt 1 vakant  Styrelsen har årsmötets mandat att tillsätta den platsen      

Valberedning       
Vakanta platser. Styrelsen har årsmötets mandat att tillsätta den platsen

Föräldra- Barn-och Ungdomsansvarig 
Nathalie Molenda

Studieansvarig     
Lisbeth Flodman

Firmatecknare
Agnetha Andersen, Peter Lundberg och Lisbeth Flodman

Medlemsregisteransvarig samt administratör för vår hemsida och vår Facebooksida
Lisbeth Flodman

Ämnen