Styrelsen Sörmland

Styrelsen och övriga förtroendevalda

Ordförande och kontaktperson
Lisbeth Flodman
Tel: 073-727 16 62
Mejl: lisbeth.flodman@dyslexi.org

Vice ordförande  
Bertil Claesson

Kassör              
Agnetha Andersen

Ledamöter            
Ingela Pedersson
Peter Lundberg
                       
Ersättare   
Nathalie Molenda
Sandra Oskarsson
Gunilla Björklund                    

Revisorer        
Gustav Johansson
Ingela Åkerstedt                  

Revisorsersättare
Maj-Louise Eriksson
Samt 1 vakant  Styrelsen har årsmötets mandat att tillsätta den platsen      

Valberedning       
Vakanta platser. Styrelsen har årsmötets mandat att tillsätta den platsen

Ungdomsansvarig 
Ingela Pedersson och Nathalie Molenda

Studieansvarig     
Lisbeth Flodman och Ingela Pedersson

Firmatecknare
Agnetha Andersen, Bertil Claesson och Lisbeth Flodman

Medlemsregisteransvarig samt administratör för vår hemsida och vår Facebooksida
Lisbeth Flodman

Ämnen