VÄLKOMMEN! på Årsmöte med Dyslexiförbundet i Sydöstra Sörmland

Kallelse / Inbjudan Årsmöte hos Sydöstra Sörmland
Kallelse / Inbjudan Årsmöte hos Sydöstra Sörmland
Söndag den 8 mars-2020, kl. 15.00

Till alla våra Medlemmar i
Kommunerna Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta
samt övriga intresserade

 

Kallelse /
Inbjudan

Årsmöte

Söndag den 8 mars 2020, kl. 15.00

Plats: Handikappalliansen,
Repslagaregatan 43, Nyköping

Efter årsmötet bjuder vi på fika

Du som medlem är viktig och värdefull
Så också vid vårat årsmöte, där det endast är du som medlem
som kan ge styrelsen ansvarsfrihet.

Hjärtligt Välkomna!

Dagordning och övriga handlingar finns bifogat neda
Samt på plats vid mötets början

Vid frågor, kontakta
Peter Lundberg, 073-678 71 21
Mejl: peter.lundberg@dyslexi.org  

 

 

Ämnen:

Bifogat material

Microsoft Office document icon Kallelse / Inbjudan till Årsmöte
Microsoft Office document icon Dagordning
Fil Verksamhetsberättelse, Ekonomisk redovisning och Revisionsberättelse 2019
Microsoft Office document icon Verksamhetsplan och Budget 2020