Välkommen att Stava med Dyslexiförbundet distrikt Sörmland

Var med i Stavgången söndag den 15 maj, kl. 13.00 - Vi gör en "bokstavpsromenad" utefter vackra Nyköpingsån

Stava med Dyslexiförbundet distrikt Sörmland

Var med i Stavgången söndag den 15 maj, kl. 13.00

Gå långt eller kort. Med eller utan stavar.

Genom att arrangera Stavgången
vill vi sätta fokus på vad som kan göras
för alla som har svårt att läsa och skriva.

Alla är välkomna att stava med oss!

Plats: Vi samlas utanför Funktionsrätt Nyköpings lokaler,
Repslagaregatan 43 i Nyköping
Vi gör en "bokstavpsromenad" utefter vackra Nyköpingsån
Vi kommer också ha ett enklare informationsbord

Du som inte har möjlighet att komma,
gör din stavgång på tid och plats som passar för dig
 

Vid frågor, kontakta Lisbeth Flodman
Mejl: lisbeth.flodman@dyslexi.org     Tel: 073-727 16 62

Välkommen att #stavamedoss

Läs mer på https://www.dyslexi.org/stavgangen

Dyslexiförbundet arrangerar Stavgången varje vår för att uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Ämnen:

Bifogat material

Fil Stavgång den 15 maj-2022 med Dyslexiförbundet distrikt Sörmland