Stava med Dyslexiförbundet

8-9 maj 2021, kan du delta i vårt arrangemang Stavgången.

Du kan springa eller gå. Långt eller kort. Med eller utan stavar. Ensam eller i grupp. Och det spelar ingen roll var i landet du befinner dig. 

Alla är välkomna att stava med oss!  #stavamedoss 

Syftet med Stavgången är att öka medvetenheten om dyslexi. Genom att stava oss fram vill vi sätta fokus på vad som kan göras för dem som har svårt att läsa och skriva. Till exempel vilket stöd elever kan få i skolan, vilka hjälpmedel arbetsgivare kan erbjuda och hur information i vardagen kan göras mer begriplig.

Stavgången arrangeras av Dyslexiförbundet varje år under andra helgen i maj. Stavgången startade under Dyslexiveckan 2020.

Ämnen