Kansliet

Stockholms län kansli telenummer och besöksadress

Ni är välkomna att kontakta vårt kansli med frågor angånde dyslexi, dyskalkyli och medlemskap.

Stockholms läns kansli har telefon 079-07 708 17 eller mejl stockholms_lan@dyslexi.org

Vår kanslist heter Carina Jacobsson 

Besöksadress är Vintergatan 2 1tr, 17269 Sundbyberg 

 

 

 

Ämnen