Att läsa och förstå vad man läser

B. Westerlunds bok
B. Westerlunds bok
Om läsförståelse. Och om två aktuella föredrag i ämnet på ABF i Stockholm.

PISA och PIRLS och andra undersökningar visar att läsförmågan hos våra barn och ungdomar har försämrats rejält. Alla är överens om att något måste göras, men många lärare är osäkra på hur de ska undervisa i läsförståelse. Den kommer inte automatiskt utan måste utvecklas och det kräver tid. En bra vägledning ger Barbro Westlund i boken Att undervisa i läsförståelse, Natur o Kultur 2 uppl 2012.

Hur förskolan, fritids och skolan kan öka barnens läsförmåga kan vi höra om onsdag den 9 april kl 18.00 på ABF, Sveavägen 41. Då berättar  specialpedagog Lena Nivelius, Nacka, om bra metoder för läsinlärning, bl.a. med läsplattor. Alla barn ska komma med på läståget!

Martin Widmark, (LasseMajas detektivbyrå), har engagerat sig i att förbättra läsförståelsenoch startat projektet En läsande klass. Kom och lyssna på honom när han berättar om hur kul man kan ha med läsning och skrivning! Måndag den 19 maj kl 18.00 på ABF, Sveavägen 41.

Ämnen: