Cafékväll med logopeden

Vi ville veta mer om hur en dyslexiutredning går till och vad man ska ha den till.

Stockholms lokalförenings andra cafékväll i höst hade tema utredningar. Vi hade därför bjudit in logopeden Camilla Öberg från Viva Logopedi i Huddinge för att få lite klarhet i begreppen.

När Camilla utreder läs- och skrivförmågan så undersöker hon den fonologiska medvetenheten, hur eleven uppfattar språkljuden och hur de sätts ihop till ord

Läs mer i det bifogade materialet till höger!

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon cafekvall_med_logoped_nov_13.pdf