Cafékvällar under hösten

Dyslexiförbundet Stockholm bjuder in till tre cafékvällar på ABF, Sveavägen 41. Vi får tillfälle att träffas och prata och utbyta tips och idéer.

Varje cafékväll har ett eget tema och en inbjuden gäst berättar och inspirerar  till diskussioner. Kaffe, kaka och frukt serveras till självkostnadspris.

 

Tisdag den 17 september kl 18.30 pratar vi om Assisterande teknik (kompensatoriska hjälpmedel eller alternativa verktyg som det också kallas). Inger Rålenius från Skrivknuten visar olika appar och andra bra hjälpmedel. Man får prova på själv också, har vi tänkt.

 

Tisdag den 19 november kl 18.30 handlar temat om utredning och kartläggning av dyslexi. Vem gör utredningen och hur går det till? Vilken roll har skolan och vad ska utredningens resultat användas till? Logoped Camilla Öberg från Viva Logopedi kommer och berättar om sitt viktiga arbete med utredning och diagnos.

 

Torsdag den 5 december kl 18.30 har tema Dyslexi i arbetslivet. Vi diskuterar hur det fungerar i arbetslivet när man har dyslexi, vilka hjälpmedel som kan vara aktuella och som man har rätt till. Jens Altnäs från Arbetsförmedlingen är vår gäst och kommer att berätta om vad som gäller.

 

Mer info: Mattias Beckius, tel 070-685 02 35.

Välkommen!

 

                   

Ämnen: