rättigheter

Ska man behöva ha tur för att få det stöd som man har rätt till i skolan?!

Tre av fyra kommuner i Stockholms län saknar en övergripande handlingsplan.

Hur kan jag hjälpa en elev med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?

Lokalföreningen i Stockholm är ibland ute i skolor och föreläser för lärare och övrig personal i skolan. Vi brukar dela ut ett material med problem och lösningar som de får jobba med på olika sätt.
Prenumerera på